Daily Archives: 06.09.2021

Розови пресовки играят субститути на бялото брашно

Konferenciia UHT

Български и чуждестранни учени в партньорска конференция Научноприложна конференция с международно участие организират Университетът по хранителни технологии и Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика. 64 учени са заявили участие. Домакините виж още[...]