Daily Archives: 08.09.2021

ДиКиро и Слона – в „Капана” и извън него

Izlozhba DiKiro i Slona

Анализационният поглед трудно ще съвмести линията Димитър Киров – Георги Божилов и понятието за „капан”. От своя страна, title езикът позволява моделировка „ДиКиро и Слона в „Капана”. Звуково фразата има най-малко две тълкувания. Собственото  наименование обаче, ортографското виж още[...]