Daily Archives: 01.09.2021

Аристотеловата „Метафизика” като открита библиотека

Aristotel Metafizika

„Метафизика” е повече сборник, отколкото хомогенно произведение. Сборниковата структура конституират 14-те книги – ингредиенти на произведението на античния философ. Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита виж още[...]