Розови пресовки играят субститути на бялото брашно

Konferenciia UHT
Български и чуждестранни учени в партньорска конференция

Научноприложна конференция с международно участие организират Университетът по хранителни технологии и Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика. 64 учени са заявили участие. Домакините посрещат гости изследователи от Северен Кипър, САЩ, Австралия, Италия, Германия, Австрия, Гърция и Турция. Четири пленарни лекции, десетки презентации и постерни участия влизат в програмата. Форумът е тази седмица, на 9 септември, като трябваше да се състои още през миналата година. Поради обстоятелствата на COVID -19 бе отлаган. Работният език е английски.

Акцентите са в областта на анализите на натурални продукти – етерични масла, вина, водорасли и още от тази сфера. Оползотворяването на отпадъци от индустриалното получаване на сокове, вино, ядливи масла. Интереса предизвиква и получаването на тестени хранителни продукти чрез замяна на част от бялото брашно с розови пресовки.

Конференцийната цел е насочена към обмяната на опит и знания между бизнеса и науката, като бъдат представени новостите в областта на медицинските, ароматичните и ядливите растения, включително процесите на подход към отпадъците от преработка. Фокусировката – устойчива и силна кръгова икономика.

Специално внимание е диференцирано върху използването на отпадъчни суровини от етеричномаслената индустрия и на емблематичната за България розовомаслена индустрия. В програмата са доклади за влиянието на полифенолни екстракти от отпадъчни материали на розовомаслената индустрия върху растежа на пробиотични бактерии в киселите млека, антимикробна активност на тези полифенолни екстракти върху различните патогенни микроорганизми и наночастици, получени с помощта на екстрактите. Изследователите се концентрират също върху приложението на отпадъчните суровини от розовомаслената индустрия – като добавки за храна на домашни животни (бройлери, прасета и други). Застъпен е проблемът с екстракция на биологично активни вещества от растителни суровини чрез използване на иновативни зелени методи, прилагащи екстракция с втечнени газове или прегрята вода.

„Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“ (Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy), гласи мотото.