Daily Archives: 26.09.2021

Езикът като круиз

European day of languages

В Европейския  ден на езиците още по-калифонично сугестивно стои импулсиращият тезис – Европа е възможности и нека бъдат изучавани  езици. Той е прозвучавал от дипломати на среща с академичната общност в Пловдив и влиза в акцентния текст на академичен тип