Daily Archives: 03.09.2021

От Панаирното градче и Дановия хълм до световни локации

IMG_20210903_094914

Фотоекспозиция синтезира половин столетие. Историята на Телевизионен център - Пловдив. Пловдивската телевизия, побрала в разножанрова форма историческостта на събитийното и хронографията на фактите, носи съвременен ореол и фокусира в бъдещето.  Локацията Пловдив, хилядолетен виж още[...]