Аристотеловата „Метафизика” като открита библиотека

Aristotel Metafizika

„Метафизика” е повече сборник, отколкото хомогенно произведение. Сборниковата структура конституират 14-те книги – ингредиенти на произведението на античния философ.

Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“, гласи дефинитивно анотацията на първия цялостен превод на „Метафизика”. Преводачът доц. д-р Николай Гочев го осъществява  по редактирания от Хю Треденик текст на Имануел Бекер (Берлин, 1831; Оксфорд, 1837) в изданието Aristotle. The Metaphysics, books I—IX, X—XIV with an English translation by Hugh Tredennick. London: William Heinemann Ltd.; New York: G.P. Putnam’s sons (1933). London: W.H Ltd.; Cambridge Massachusetts: Harvard University Press (1935) (Loeb Classical Library).

След въведението „Метафизика” със знака на УИ „Св. Климент Охридски” се явява на реципиента като книга с коментарите на „Метафизиката“, ерудитските изследвания XIX—XXI в., съществуващото — τὸ ὂν, живота на Аристотел, Аристотелознанието на български език, българските преводи и коментари на „Метафизиката“ и главите от Алфа до Ню…