Daily Archives: 16.07.2018

Студенти етнолози и социоантрополози документираха устна история, митове и легенди

Etnolozi i socioantropolozi

Второкурсниците от „Етнология“ и „Социална антропология“ в ПУ проведоха своята лятна практика в село Свежен,  община Брезово. Тази година практиката е съвместна инициатива с кметството на Свежен. Студентите работиха по широк диапазон от теми. Целта бе да се документират виж