Daily Archives: 28.07.2018

Анализират медиацията

Untitled

Възпитаници на катедра „Етнология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще анализират същността на медиацията през следващата седмица. Разглежданата тема е част от поредицата „Среща разговор с…“. Във вторник, 31 юли, от 18:00 ч. социални медиатори споделят какъв виж още[...]