Daily Archives: 05.07.2018

Development при медиците с Преподавателска академия

akademiia 1

Преподавателска академия започна Медицинският университет - Пловдив. Учебната програма на модула „Комуникационни и презентационни умения” включва лекции и семинарни упражнения, които да помогнат на постдокторантите, младите учени и хабилитираните преподаватели да развиват виж още[...]