Daily Archives: 31.07.2018

Пловдивският университет запълни над 94 % от приема

Plovdivski universitet

3063 са вече първокурсниците в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, това съответства на 94,33% от утвърдения прием за академичната 2018/2019 година. На фона на често коментираната демографска криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху запълването виж още[...]