Daily Archives: 11.07.2018

Три специалности с най-висок минимален бал в Пловдивския университет

PU

От 11 до 13 юли включително е срокът за записване на новоприетите студенти в Пловдивския университет. Второто класиране ще бъде обявено на 17 юли. Получените отлични оценки са 178, пълните шестициса са 30. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили 1213