Daily Archives: 16.12.2015

Студентите франкофони на УХТ – конкурентоспособни в комуникацията

frankofoni

Доц. д-р Георги Добрев: Много са активни по програмите за мобилност Висок е процентът на реализиращите се абсолвенти, завършили Технология на ферментационните продукти. Студентите са много активни по програмите за мобилност, има възможност за двойна, българо-френска диплома. виж още[...]

Роботи кашлят и кихат, студенти ги лекуват

maneken 2

Студентите от Медицинския университет – Пловдив, са първите в страната, които имат шанс да лекуват роботи в единствения у нас симулационен тренировъчен център. В импровизираното спешно отделение на МУ студентите имат възможността да приложат своите умения на практика върху виж