Daily Archives: 23.12.2015

История на българската академия на науките. Първа част

Istoriia na BAN

БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в бездържавния период от живота на българския народ, оцелява и се развива през низ от големи обществено-политически, социално-икономически и културно-идеологически сътресения, за да се оформи като национална научна организация виж още[...]