Daily Archives: 11.12.2015

„Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“ – сред читателите слушатели

Elena Stoin Muzikalnofolklorni dialekti

 „Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“ – извънреден брой на списание „Българско музикознание“, е публикационен факт, става ясно от официалната интернет страница на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. С това издание виж още[...]