Роботи кашлят и кихат, студенти ги лекуват

maneken 2

Студентите от Медицинския университет – Пловдив, са първите в страната, които имат шанс да лекуват роботи в единствения у нас симулационен тренировъчен център. В импровизираното спешно отделение на МУ студентите имат възможността да приложат своите умения на практика върху медицински роботи с реални жизнени функции.

Например с помощта на зададена команда от компютър роботът може да предизвика кашлица. Компютризираните манекени дишат, имат кръвно налягане и пулс. Сред високотехнологичните манекени има не само възрастни и деца, но и бебета, включително и жени в напреднала бременност.

doc Blagoi MarinovС тях може да бъде пресъздадено всяко патологично, критично състояние, всяка болест, заяви доц. д-р Благой Маринов, директор на тренировъчния център и преподавател в Медицинския университет..

Доц. Маринов  допълни, че върху манекените могат да се правят всякакви интервенции и да се оценяват знанията на студентите в края на курсовете на обучението по медицина.

Благодарение на новата методика на обучение студентите се сблъскват с остри състояния като пневмоторакс, оток на ларнкса,  научават се да извършват сърдечен масаж и да обдишват пострадали.
За бъдещите лекари е сериозно предизвикатеството възможността да лекуват не само на хартия. В зависимост от действията на студентите „пациентът“ може да се подобри, допълни доц. Маринов.

Подобна апаратура е уникална по своето предназначение не само за страната ни, но и в цяла Югоизточна Европа и се създава изключително за изследователски цели, конкретизира ректорът на Медицинския университет чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н.

Компютърът отчита грешките на студентите, а на монитора се виждат показателите на пациента във всеки един момент. Тренировъчният център на МУ- Пловдив е предназначен за обучение на студенти от четвърти и пети курс.

maneken 3

 Развиват Медицинския симулационен и тренировъчен център с по-интензивно обучение на студенти

 

Направени са планове Медицинският симулационен и тренировъчен център към Медицинския университет в Пловдив да бъде надграден с хирургични лапароскопски симулатори, като по този начин ще добие още по-комплексен характер, информира доц. Благой Маринов.

Мислим, че има място за подобряване на качеството на медицинското образование, особено в 5-и и 6-и курс от следването, когато студентите са вече достатъчно натрупан клиничен опит. Всичко, което правим за обучението им, трябва да бъде съсредоточено върху техните индивидуални нужди. Усилията ни трябва да бъдат концентрирани в подобряването на научната продукция на академичния състав, отбеляза още доц. Маринов.