Студенти прависти разговаряха със заместник-омбудсмана на България

1

Доц. д-р Диана Ковачева гостува на Кръжока по международноправни науки

Иван Кърчев

Преподаватели, студенти и гости посрещнаха в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ заместник-омбудсмана на Република България – доц. д-р Диана Ковачева. Визитата се осъществи по време на сбирка на Кръжока по международноправни науки.

Доц. д-р Диана Ковачева е утвърден специалист по международно право, а най-новата й издадена книга в тази област е „Индивидът в международното право“. Поканата към заместник-омбудсмана на България да се срещне с бъдещите юристи, бе отправена от проф. д-р Ирена Илиева, водещ преподавател по дисциплината „Международно публично право“, и гл. ас. д-р Гергана Гозанска, ръководител на Кръжока по международноправни науки.

Бъдещите юристи дискутираха с Диана Ковачева каква е международната правосубектност на физическите лица в контекста на защитата на правата на човека, международното хуманитарно и международното наказателно право. Магдалена Петкова, студентка в 4-и курс, имаща изявен интерес към тази област на правната наука, с интерес изслуша лекцията на сегашния заместник-омбудсман и бивш министър на правосъдието в периода 2011-2013. Четвъртокурсничката изрази задоволството си от увлекателно презентираната тема и ораторските похвати на доц. Ковачева, а досегашното си участие в Кръжока определи като носещо натрупване на знания.

Непредвидена, но много полезна дискусия се проведе след публичната лекция. За това – как студентите виждат мястото на човека в международното право и доколко той самият, като физическо лице, като субект на правото в международните отношения, би намерил защита на своите права и интереси. За пръв път присъствах на Кръжока по международноправни науки. Бях силно впечатлен от гост-лектора. Прекрасно е, че лекцията премина и в дискусия. Редица студенти, а и преподаватели изявиха своето мнение по темата и зададоха свои въпроси. Лекторът говореше изключително достъпно и увлекателно. Бих искал да изкажа своето лично впечатление от гл.ас. д-р Гергана Гозанска, от нейното представяне и встъпителните думи, които каза. Тя е преподавала преди година на мен и моите колеги от трети курс, като направи дисциплината „Международно публично право“ много по-интересна за всички нас, сподели Лъчезар Енчев, третокурсник в специалността „Право”.

2

Подобен тип инициативи дават положително отражение върху интересите на участващите в Кръжока студенти, които, от своя страна, заявяват настройка  и за бъдеща ефективна работа в студентската структура. Това неминуемо радва техните преподаватели, сочи  коментарното обобщение. Проф. д-р Ирена Илиева заяви, че предизвикателствата пред съвместната им работа тепърва предстоят. В България темата, която представи  доц. Диана Ковачева, не е много изследвана, и от тази гледна точка книгата ѝ заедно с нейната лекция в Юридическия факултет в Пловдив са съществен принос, за да бъде утвърдено и да е ясно за обществото, че индивидът е субект на международното право. Струва ми се, че по темата трябва повече да се говори в публичното пространство.С тази лекция се постави силно ново начало на дейността на Кръжока по международноправни науки. Надявам се за в бъдеще студентите да допринесат за тези предизвикателства, за проблемите, които все пак продължават да си стоят пред международното право, допълни проф. Илиева, която е и директор на Института за държавата и правото към БАН.

Доц. д-р Диана Ковачева предизвика публиката, поставяйки въпроса и за новите субекти на 21 век – за транснационалните корпорации, за изкуствения интелект, като не подмина и новите тенденции в работата на Омбудсмана на РБ. Преди финала на визитата доц. д-р Христо Паунов поздрави заместник-омбудсмана, която също е университетски преподавател, и ѝ поднесе символен подарък. Доц. Паунов припомни, че Юридическият факултет вече е домакинствал и среща на студентите с омбудсмана на страната – Мая Манолова. Ако има интерес от страна на сегашните студенти, които не са били на предишното посещение на г-жа Манолова, то е възможно да организираме подобна среща, допълни заместник-деканът на Юридическия факултет. И обеща, че 2019, когато се навършват 140 години от приемането на Търновската конституция, годината ще бъде пълна със събития и форуми, на които преподаватели и студенти ще имат възможността за активно участие.