Китайска делегация посети Пловдивския университет

kitaiska delegatsiia v pu

Нови перспективи за сътрудничество в научноизследователската дейност със съдействието на компанията Huawei анализираха на академична среща в Пловдив. Сътрудничество ще се реализира в центровете по технологии към Пловдивския университет и Политехническия институт Шънджън, като бъде съпроводено и от съответно обучение на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и Политехническия институт Шънджън. Всяка година  преподаватели и специалисти от китайското висше училище и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите от Физико-технологичния факултет от специалностите „Телекомуникационни и информационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационно и компютърно инженерство“ по съвременни мобилни комуникации и технологии.

Китайската делегация бе водена от вицепрезидента на Политехническия институт. В нея участваха заместник-директорът на Индустриалния център към института, заместник-деканът на Хуманитарния факултет и други представители на ръководството на Политехническия институт Шънджън. Всички те посетиха и Центъра за професионално образование между ПУ „Паисий Хилендарски“ и Политехническия институт Шънджън.

Гостите се срещнаха с ръководството на университета, представлявано от помощник-ректора по проектна дейност и декан на Физико-технологичния факултет – проф. д-р Невена Милева, заместник-ректора по международно сътрудничество – доц. д-р Надя Чернева, както и с представители на академичния състав на университета. Посещението се осъществи по покана на ръководството на ПУ „Паисий Хилендарски”, посочиха от алма-матер.