Филолози представиха новаторското присъствие на езиковед класик

senminaryt kadyr ot zalata

90-годишнината от рождението на проф. Борис Симеонов бе чествана от едноименния Лингвистичен клуб в Пловдивския университет

Студенти и докторанти организираха презентация семинар на тема „Проф. Борис Симеонов – новаторско присъствие в лингвистиката“.   През септември се навършиха 90 години от рождението на големия езиковед, автор на забележителни изследвания в областта на прабългаристика, индоевропейското и балканското езикознание, общото езикознание, тракологията, ономастиката. В тези изследвания индивидуалното мислене на автора и специфичната стилистика на текста провокират читателската концентрация и рецептивната реакция.

Лингвистичният клуб при ПУ „Паисий Хилендарски“ носи името на езиковеда класик. Биографични и библиографски щрихи от личността на Борис Симеонов представи Радостина Лилова, която бе подготвила и рубриката Казано за него. Борис Симеонов завършва класическа гимназия и класическа филология.   Приносите му са както в сферата на историкоинтерпретативната лингвистика, така и във фонологията, граматиката и общолингвистичната теория. Той преподава в няколко български университета – в Софийския, Пловдивския, Шуменския, където генерира иновативни идеи, създава студентски научни кръжоци, подпомага теоретичното развитие в лингвистиката на редица филолози.

Известно е, че голяма част от изследванията на Борис Симеонов са съсредоточени върху  прабългаристични теми. Елизабет Качулска разгледа прабългарската съставка на съвременния ни език в текстове  на Борис Симеонов. В презентацията пролича, че една част от думите,  познати като прабългаризми, са част от речниковия фонд на класическия старобългарски език – старобългаризми за историческата лексикология, и прабългаризми по потекло. Някои от тези думи присъстват в активния идиолект на носители на българския език.

Цанка Спасова и Петя Кръстева презентираха произхода на етнонима българи. В теорията на Борис Симеонов генезисът на народностното име се свързва с тотемизма. Той е една от първичните форми на първобитната религия и се изразява във вярата на рода в свръхестествената му връзка със силно животно, дори растение, като родът приема най-често името на животно, което приема за свой тотем. Темата за произхода на етнонима българи подробно и концептуално е описана от Б. Симеонов в монографията му „Прабългарска ономастика“(2008).  Формата българи е ,„законосъобразен наследник на булгари/ bulghar“, получена  на славянобългарска езикова почва, разбираме от текста на посочената монография.

Водещ на събитието бе Тенчо Дерекювлиев. Той насочи вниманието към изследвания на Борис Симеонов, посветени на въпроси от фонологията, структурата на думата в логически аспект, теорията на граматичните значения, който още през 70-те години прави интересно и иновативно предложение за замяна на съществуващата традиционна терминология за назоваване на компонентите на думите. И предлага  съответната типология на тези компоненти в структурен и семантико-функционален план. Тезата за граматичното значение като осъзнато и изразено в структурата на езика отношение пък е често цитирана постановка от научната концепция на Борис Симеонов.

dotsent Chakyrova

Доц. д-р Красимира Чакърова, научен ръководител на Лингвистичния клуб, приветства аудиторията и акцентира върху запомнящия се профил на лингвиста Борис Симеонов. По-късно тя представи и ретроспективната импресия на преподавателя от Департамента по езиково об,учение в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Димитрия Желязкова, актуализиращ атмосферата от лекциите, комуникацията преподавател-студент, „модела“ на изпита и редица други далеч нетрадиционни вербални специфики на нестандартния Борис Симеонов.

dotsent Ljubomir Karadzhov

На Лингвистичния клуб гостува доц. д-р Любомир Караджов от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Популярното лице от тв екрана разказа за отгласа, предизвикван от Борис Симеонов у редица пловдивски филолози, както и за престижа му на лингвист, цитиран в изказванията на авторитети като старобългариста Петър Илчев и философа, семиотика и литературоведа  Цветан Тодоров.

Презентацията-семинар започна с уводен клип, отразяващ интересни фотокадри с главен герой  проф. Борис Симеонов. Автор на клипа е съпредседателят на Лингвистичния клуб Цветелин Дерменджийски.