Daily Archives: 13.05.2022

Уебинар и чешма символ в Медицинския колеж

1

С всички свои съоръжения и сгради Колежът напълно отговаря на стандартите на един съвременен европейски комплекс. Малко са университетите, които могат да се похвалят с такава материална база, подчерта доц. д-р Мария Божкова, дм, директор на Медицинския колеж на МУ