Daily Archives: 03.05.2022

Икономист говори за потреблението академично

1

Центърът за високи постижения „Жан Моне“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ по темата за потреблението. Лекцията е в хибридна форма – пряко участие и дистанционно включване. За „Потребление без растеж или растеж без потребление: трусове в епохата на пострастежа“ ще говори

Запазват таксите в Пловдивския университет

1 (2)

Без увеличение на семестриалните такси за обучението на новоприети студенти, докторанти и специализанти за трета поредна години в Пловдивския университет. Независимо от нарасналите разходи в издръжката и приетия с Постановление №31 на Министерски съвет от 17 март 2022 по-висок виж