Daily Archives: 01.05.2021

Акредитираха високо педагогиката на АМТИИ

amtii

Показател  9,53 като оценъчна стойност  и максимален, шестгодишен, срок на програмното направление „Педагогика на обучението по…“ даде НАОА за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Оценката е в област на висше образование „Педагогически науки“. Решението на Националната агенция виж още[...]