Акредитираха високо педагогиката на АМТИИ

amtii

Показател  9,53 като оценъчна стойност  и максимален, шестгодишен, срок на програмното направление „Педагогика на обучението по…“ даде НАОА за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Оценката е в област на висше образование „Педагогически науки“.

Решението на Националната агенция за оценяване и акредитация се отнася за бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и на магистърските „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В документа, адресиран от проф. д-р Петя Кабакчиева, председател на висшия акредитационен орган в Република България, до ректора на АМТИИ – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, се определя и капацитетът от 500 студенти по педагогическото направление. 430 от тях са за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, а 70  за „магистър“.