Daily Archives: 10.05.2021

Онлайн и директно документите за Пловдивския университет

PU Paisii Hilendarski

Посочиха датите за двата типа подаване Пълен списък с необходимите документи за кандидатстване в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ сроковете за подаване обяви ПУ „Паисий Хилендарски“. От 7 юни 2021 г. става активна платформата в сайта на виж още[...]