Уебинар на медиците анализира електронното здравеопазване

fasada_centar

Етапните резултати от работата по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България” (е-здраве), създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 и финансирана от МОН, са акцент в уебинар на Медицинския университет. Катедрата по медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, ръководина от проф. Нонка Матева, организира уебинара. Той започва днес в 13 часа в Пета аудитория на Аудиторния комплекс при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Партньори са медицинските университети – Пловдив, София и Плевен, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Тракийският университет – Стара Загора и Българската академия на науките.

В програмата на уебинара предстои да бъде показан прототип за компютърно подпомагане в изготвянето на медицинска документация (диктофон за български език), софтуерна демонстрация на информационна система за управление на клинични данни за бързо известяване за заразно заболяване.

Обект на дискусия са очертаващите се тенденции в бюджетните разходи за здравеопазване и лекарства в България, темата за създаване на ресурси и системи за автоматична обработка и извличане на данни от клинични записи.

Изследване ще представи и интерпретира резултатите от анкета за нагласите на обществеността относно COVID-19 и използването на дигитални технологии, свързани с него.

Бъдещи учени – студенти и докторанти – презентират обзори на детското електронно здравеопазване в САЩ и електронното здравеопазване във Финландия.

Уебинарът представя на академичната общност и пред обществеността резултатите, постиженията и насоките за бъдеща работа на изследователи и научни екипи, фокусирани върху електронното здравеопазване като приоритетна дейност, заложена в Европейския план за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 – 2020 – иновационно здравно обслужване през XXI век.

Тази изследователска работа добива особена актуалност в настоящия период на глобална пандемия и е в отговор на нарастващите предизвикателства пред здравеопазването у нас и пред здравните системи в целия свят. Съществуват повишени очаквания на пациентите и обществото като цяло към ефективността на здравната система, свързани с достъп до медицинска консултация и своевременно оказване на медицинска помощ и специфични медицински грижи за заболелите с коронавирусна инфекция и за хроничноболните пациенти. Повишени са и очакванията на здравните работници по отношение на информационната обезпеченост на системата в условия на криза, на облекчаване на документалната и административна натовареност за сметка на ефективно време, провеждано с пациентите в реална и/или в електронна среда.