Monthly Archives: ноември 2016

Третата книга „Запомнете Пловдив“ води към югоизтока на града

zapomnete-plovdiv-3

Третата книга „Запомнете Пловдив“ от Евгений Тодоров излиза на 1-и декември. Тя е с обем от 288 страници. Четивото излиза със знака на ИК „Хермес“.  Тази книга е част от един 20-годишен труд. След излъчването на над 250 часа от

Първата серия на „Непознатите“ – в АМТИИ

poster2-preview-1

Културнияг семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ започва утре в АМТИИ.Целта на семинара е да разшири познанията за етническите общности в България и да популяризира техните традиции, култура и бит. С този семинар АМТИИ потвърждава гражданския си ангажимент да генерира общозначими социални виж още[...]

Обобщават за „езика на омразата“ след двугодишно изследване

heityrski-diskurs

Резултати от свое изследване на „езика на омразата“ днес на научна конференци млади изследователи от катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.  Форумът е на тема „Езикът на омразата – хейтърският дискурс виж още[...]

Студенти медици активни пред професор светило

prof-gupta

Професорът по детска хирургия Девендра Гупта гостува на Медицинския университет по покана на ръководителя на секция „Детска хирургия“, катедра "Пропедевтика на хирургическите болести" - проф. д-р Пенка Стефанова. Пред пълна със студенти, специализанти и лекари аудитория проф. виж още[...]

Клуб „Маркетинг“ започва в Пловдивския университет

O

Клуб „Маркетинг“ бе учреден в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по време на Националната научно-практическа маркетингова конференция на катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки (ФИСН). С основаването виж още[...]

Шефът на Световната организация по детска хирургия визитира в УМБАЛ „Свети Георги“

prof-gupta-i-prof-stefanova

Проф. д-р Девендра Гупта оперира пет деца на възраст от една до пет години  Председателят на Световната организация по детска хирургия проф. д-р Девендра Гупта посети УМБАЛ „Свети Георги“, където от началото на настоящата седмица провежда консултации, операции и лекции

Проф. Мариана Мурджева: Необходима е рационална антибиотична употреба!

murdjeva-i-draganov-2

Медицинският университет - Пловдив,  отбелязва Европейския ден на антибиотиците - 18 ноември. По инициатива на Световната здравна организация се организира кампания за осведомеността на хората за отговорно прилагане на антибиотиците.  Световната седмица за разумна употреба виж още[...]

Процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с проект в рамките на грантова схема BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения”, финансирана по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

project1

Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив (УХТ) в партньорство с Аграрен университет – Пловдив, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Медицински университет - Пловдив планира да кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.001 виж още[...]

АМТИИ посреща четвъртия международен форум върху управленските и маркетинговите проблеми в изкуството

amtii

Утре в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, започва международната научно-практическа конференция с мото „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“. Форумът отваря врати за четвърта поредна година и е организиран от преподавателите виж още[...]

Стартира Център по имплантология

fdm-kabinet1

Център по имплантология беше открит във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – Пловдив  На тържеството присъстваха ректорът чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, академик Николай Попов, който стои в основата на създаването на имплантологията в България, виж още[...]