Тренинг със симулатори в Медицинския

studenti_simulacionen1

В Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ) на МУ-Пловдив протича двудневен Индивидуализиран курс по бронхология, интензивна медицина и ултразвукова диагностика, организиран от Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Обучението вече е утвърдена традиция и разширява знанията и уменията на младите лекари. Включени са четири цикъла занимания, а някои от тях ще бъдат на симулатора Simbionix Bronch Mentor, който тренира лекарите в условия, най-близки до човешкото тяло.

Доц. д-р Владимир Ходжев  – председател на БДББ, и проф. д-р Благой Маринов  – директор на МСТЦ на МУ – Пловдив, приветстваха участниците в курса. Негов директор е проф. д-р Димитър Костадинов. Обучението водят уважавани и наложени имена в медицината, като доц. д-р Росен Петков, д-р Филип Щерев, д-р Георги Белев, д-р Стоилка Туфкова и ас. Милена Сандева. Курсът завършва с тест и връчване на сертификати.

В дните на обучението медиците получат основни знания за диагностичните методи в бронхологията, тренират базови диагностични техники, запознават се детайлно с трансбронхиалната иглена пункционна биопсия и трансбронхиалната белодробна биопсия.

Ще бъдат разгледани действия при спешни състояния в пулмологията, изискващи терапевтични фибробронхоскопски техники. Лекарите ще тренират екстракция на чуждо тяло от долни дихателни пътища и фибробронхоскопски методи и техники за овладяване на кървенето от долните дихателни пътища.

Опитните специалисти водят заниманията по торакална ехография и кардиопулмонална ресуситация. Обучението е очаквано от младите специализанти и лекарите пулмолози и фтизиатри, защото им дава възможности за практика и за дискусия на различни казуси с опитни медици.

От друга страна, Студентският съвет при МУ е главен организатор на „Академия по спешна медицина“,. Форумът се провежда за втори път, но за първи  участници в него са не само български, но и чуждестранни студенти. Те са заявил като предпочитани лекции по детска хирургия, педиатрия и токсикология. Събитието включва и два уъркшопа на теми, отнасящи се до оказването на спешна помощ и кръвните групи.