Студентски форум дискутира международното хуманитарно право

Plakat

Национален студентски дискусионен форум по международно хуманитарно право се провежда днес и утре в Пловдив. Домакин е Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, а форумът – част от проект „Динамика в развитието на международното хуманитарно право” на фонд „Научни изследвания” към Пловдивския университет. Съорганизатор на проявата е Българският червен кръст. Регионалната делегация на Международния комитет на Червения кръст в Белград също подкрепя провеждането на събитието. Модератор на събитието ще бъде заместник-деканът на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – доц. д-р Христо Паунов. Той е член на Националния съвет на БЧК и координира дейността на единствения в страната Студентски клуб по международно хуманитарно право. По време на форума презентации по определени теми, свързани с международното хуманитарно право, ще имат също студенти и курсанти.

Във форума участват студенти от ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Университета за национално и световно стопанство, Националния военен университет „Васил Левски”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Медицинския университет – Пловдив. Специални гост-лектори са доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България; доц. д.ю.н. Живко Драганов – декан на Юридическия факултет на УНСС; Яна Михайлова – главен експерт в Министерството на външните работи и Александра Василева – експерт от Български червен кръст.

Проектът „Динамика в развитието на международното хуманитарно право” представлява възможност през призмата на гледната точка на студентите да бъдат разгледани различните аспекти в динамиката и развитието на международното хуманитарно право, хуманитарните принципи и ценности, както и да се засегнат основни проблеми, които стоят пред обществото ни в глобален мащаб. Идеята е да се обхване широк спектър от въпроси, свързани с международното хуманитарно право и неговото изучаване, разбиране и разпространение от студенти, като се изготвят ръководство по въведение в хуманитарното право и практически речник на основните термини в международното хуманитарно право“, посочи доц. д-р Христо Паунов. Проектът се реализира от екип от петима студенти от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ под ръководството на доц. Паунов.