НБ „Иван Вазов” – интегратор на духовността

nb vazov

Многоизмерен, Денят на народните будители присъства владетелски в етнокултурния ни контекст и сдвоява с него знаковото си изразяване и знаковото си съдържание. Празник на интелектуалните импулси, съсредоточените действия и приближаваната еманация. На семиотичното пространство на Пловдивскостта.

Тази доминантно безеквивалентна пловдивскост, валидирана в институционално-духовната сфера на книгознанието и книгопазителството. Където изкуството на думите, на музикалните тонове и тоналностите, на графичните и живописните изображения образуват собственокодексови системи, взаимоприникващи и препредаващи си солистичните включвания в полифонията на Смисъла.

Книгознанието и книгопазителството в Пловдив имат общ извор – съществуващата в своето второвековие Народна библиотека „Иван Вазов”. Наскоро Библиотеката отпразнува 140-тата си годишнина, получи редица поздравителни адреси от национални институции, които отново потвърдиха ролята й на център с високо значение за съвременната българска култура и приноса за историческото развитие на българската духовност. 

Подобно на многоизмерността в будителството, Пловдивската народна библиотека изговаря ежедневно собствената си многоизмерност, преливаща в безграничие. Териториите на текста са толкова обширни и неконкретизиращи се в измервателни единици, колкото извънгранични са  и възможностите при словосъчетателните прояви на думите…

Старинни ръкописи, книги навигатори, експонати с безценно съдържание, старовремски поредици с нововремска актуалност и още множество близкостатусни субекти и факти, конституиращи високостепенната зона на просветното и просветителското, на просветостремежа и просветопостигането. Така НБ „Иван Вазов” чрез своя няколковековен фонд и автономията на заложеното в него е интегратор на потоците от духовна енергия. На знаците за просвета, почит към словото и триумф на словесността!

Честит Ден на народните будители!