Професор написа ентелехия на психологстването

kriticheskata psihologiia

В критическата психология на екзистенциалните преживявания въвежда Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. Автор на монографията е професор Людмил Георгиев. Изданието има внушителните 656 страници, полиграфически е създадено във формата на твърдите корици.

Новата книга на Людмил Георгиев е своеобразна ентелехия на психологстването. Людмил Георгиев е завладяващ автор. Той държи читателя в трескаво очакване на последвашия разказ, приканва го да се включи в наративното действие, да преживее и разбере и емпатийно многопластовите предизвикателства и смисли на текста. Това е и заявка за още едно открояващо се силно присъствие в българската и световната психологическа общност, посочва проф. дпн Клавдия Сапунджиева.

Людмил Георгиев, автор на десет книги, завършва СУ „Св. Климент Охридски“ – първа специалност „Психология“ и втора „Философия“, доктор по социология, доктор на психологическите науки, професор по социална психология.

 През 2017 г. със свои последователи издава „Творческите предизвикателства на критическата психология“, с което се обявена появата на неговата Българска школа на критическата психология. Във втория й том, чието издаване предстои, се разширяват кръгът на членовете и нейната география.

В обобщен вид парадигмата е представена в книгата му „Критическата психология на политиката и историята“ (2014), излязла и в Русия през 2017. През 2008 г. публикува „Критическата психология на българската история“, която по мнението на психолози, истории и соииални учени е едно от най-значимите изследвания на българската душевност в нейното историческо ставане и разгръшане, посочват за профила на автора.
Навярно само професионален философ би успял да оцени до каква степен не само той самият като читател експерт, но преди всичко авторът е развълнуван от опита си да ни представи психологията като психологстване, т.е. да екзистенциализира метода си в самото начало на анализа си, подлагайки на самоанализ изконните основания на всеки възможен анализ. Тази книга е символ на просветителската мисия и съвременното възрожденско значение на такъв род произведения и техния автор, отбелязва доц. д-р Ивайло Лазаров.