Международното хуманитарно право в две издания

IMG-87e8c3e789c3abafe9972606266da0e6-V

Студенти прависти създадоха речник

Иван Кърчев

Учебно ръководство, посветено на международното хуманитарно право (МХП), издадоха студенти от Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“. Студентите са от Клуба по международно хуманитарно право. Към ръководството има и речник на основни термини в тази област на правото.

Изданията са резултат от успешно завършилия проект към Фонд „Научни изследвания“ на ПУ “Паисий Хилендарски“. В проекта участват студентите Лъчезар Енчев, Надежда Нанева, Анна Иванова, Тодор Рогошев и Франческо Ночев.

IMG-f8def176e7224f10e93a912d8acdc43d-V

На специално онлайн събитие бяха презентирани ръководството и приложението. Събитието модерира доц. д-р Христо Паунов, ръководител на студентския проект. В електронната зала гости влязоха преподаватели от Пловдивския университет, Нов български университет, Софийския университет, Националния военен университет, представители на ръководството на Българския червен кръст и Българския младежки червен кръст, международни експерти, които разкриха как практически се прилага международното хуманитарно право, малко познатото в България. Виртуалното събитие регистрира значимо присъствие и интерес.

Клубът по международно хуманитарно право при Юридическия факултет работи за полуляризирането на хуманитарните ценности сред студентите вече 13 години. Смея да кажа, че издаването на тези две книжки е една от най-значимите дейности, тъй като активна роля имаха именно бъдещите юристи, посочи доц. д-р Христо Паунов, който изрази и благодарността си към тях. Той допълни, че книгата е структурирана във вид на въпроси и отговори, като паралелно с хартиения носител ще е и в електронен вариант.  Библиотеките на всеки юридически факултет в страната ще я получат под формата на дар, всички областни структури на БЧК, плюс адвокатски колегии.

IMG-3bdea3aa0ad28533cd4c6b3e81ae4338-V

Създаването на двете издания бе предшествано и от допълнителни дейности, разпределени в три тематични направления – право, военно дело и медицина. В изследването на международното хуманитарно право студентите са дискутирали въпросите за нарушението на нормите на МХП; справяне с нарушенията им чрез правни и неправни възможности; последствията след въоръжен конфликт и значимата роля на хуманитарното право те да бъдат преодолени. За да достигнат до по-задълбочени знания и изследвания по проблема, участниците в проекта са организират и национален дискусионен форум с мото „Международното хуманитарно право и младите хора в 21-ви век“. В него заедно със студенти по право участват и техни колеги от  военното дело и медицината.

Изготвени са анализи по въпроси, свързани с правните източници, които имат основна роля при третирането на жертвите, ранените и болните от въоръжените конфликти, военнопленниците и други. Очертана е и ролята на Женевските конвенции в съвременното динамично и бързоразвиващо се общество, както и ангажирането на млади хора (студенти и курсанти) за участие в студентски научни сесии по въпросите на международното хуманитарно право.