Принтер води денталните медици до контакт с бъдещето

dentalen printer

Принципът на 3D принтирането е преобразуване на компютърни модели в реални обекти чрез послойно наслагване на материал. Протезните конструкции в денталната медицина по класическите технологии се изработват от восъчен прототип чрез използване на различни техники за леене, чрез шлайфане или рязане, при което се отнема от материала. В момента с навлизането на цифровите технологии, денталната стоматология претърпява радикална промяна, сочи анализът. „EOS M 100“  3D принтерът води преподаватели, специализанти и студенти във Факултета по дентална медицина в Медицински университет-Пловдив до контакт с бъдещето.

Лазерен лъч с висока мощност стопява материала и чрез наслагване на слоеве от него един върху друг се получава протезната конструкция. Директното метално лазерно синтероване е технология, базирана на лазерен източник, който синтезира прахообразни материали, използвайки 3D CAD модел.

Тази съвременна методика новият 3D принтер ще се използва за научна работа от преподаватели и специализанти за осъвременяване на преподаването и работата на студентските научни кръжоци.