„Православие – традиции и съвременност“

1

Студенти и докторанти от няколко научни институции ще участват в поредното издание на „Православие – традиции и съвременност“. Форумът се реализира за шеста година. Той е двудневен и предстои на 19 и 20 април.

Организира го катедра „Теология“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Заседанията са в 8-ма аудитория на Ректората. В конференцията ще вземат участие 32 студенти и докторанти – от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, БАН, ТУ и Липецкий государственный технический университет –Русия.

Участниците презентират свои проучвания. Те са из библейската археология, библеистиката, патрологията, християнската етика, християнската апологетика, историята на Българската православна църква, догматическото богословие, литургиката, църковното право, историята на религиите и християнското изкуство.