Предстои „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“

dav

Специализирана международна конференция по въпросите на мениджмънта, маркетинга и комуникациите в сферата на изкуството започва утре – 15 ноември, петък, в артцентър „Бялата къща“, Старинен  Пловдив. Форумът се организира от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и магистърските специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“, които за своето 16- и 10-годишно съществуване придобиват международен профил по управление и PR комуникации в сферата на изкуствата.

Във форума участват изследователи от САЩ, Русия и четири български висши училища. Сред лекторите са хабилитирани преподаватели, докторанти, мениджъри на театри, артцентрове,  международни фестивали и изявени студенти с практически опит.

След анонимно научно рецензиране изнесените на конференцията доклади ще бъдат издадени в сборник, представен в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.