Експонати от Специални сбирки разгледа чуждестранен гост

1

Снимки: НБ „Иван Вазов“

Редки и ценни образци от колекциите на НБ „Иван Вазов” бяха селектирани във връзка с визитата на Тон ван Влимерен. Той е директор на Обществената библиотека в Утрехт, Холандия, и президент на ЕБЛИДА. Чуждестраннният гост бе посрещнат от директора на НБ „Иван Вазов“ – Димитър Минев, видя ръкописи на пергамент и хартия от ХI–ХIХ век, възрожденска литература от 1806–1878 г. Неговия интерес предизвикаха и картички от 18 век, с изгледи от холандски градове, книги с образователен характер, които описват Холандия и холандските търговци от 17 век.

2

 „Офортите на Рембранд” – тритомния каталог, отпечатан в Париж през 1880 г. в 500 екземпляра, показа Петко Георгиев, гл. библиотекар в Специални сбирки. Народна библиотека „Иван Вазов” е сред малкото в Източна Европа, притежаваща екземпляр от това издание. Разходка в Старинния Пловдив и навлизане в  историята на града съпътстваха посещението на Тон ван Влимерен