От Кючука през Свежен и до „Събота пазар – що е то?”

etnologo-antropolozhko liato

Научния форум „Етноложко и антроположко лято 2019“ организираха от катедра „Етнология” при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Събитието се състоя в зала „Компас“ и в него участваха студенти от специалностите „Етнология”, „Социална антропология” и „История”. В началото те представиха резултатите от теренните проучвания сред населението на с. Свежен, община Брезово, проведени през лятото на 2019 г. Темите, по които работиха младите изследователи, са свързани с локалните измерения на културата, историческата и културната памет, материалното и нематериалното културно наследство на селото. „Свежен: измерения на локалната култура” бе мотото на първата сесия, а на втората – „Свежен: историческа и културна памет”.

Третата сесия на форума прие за мото „Кварталите на Пловдив”, докато четвъртата – „Пловдив – места на среща и спомен”. Изследователите разглеждат кварталите на Пловдив, обживяване на кварталните пространства: граници между публично и частно; граници на преход (по примера на квартал Кършияка), „Ухото“ и изчезващите квартали на Кючука, фабрика „Каменица“ като символ на квартала, „Трудолюбието“ като вторична граница през социализма („разликите“ между кв.’Кючук Париж’ и кв. ‘Борислав’). В интерпретативната фокусировка попаднаха и Пловдив – места на среща и спомен, спомените за Стария град и Арменския културен дом, градското обитаемо пространство като място на спомен: примери от гара Пловдив. И интересният въпрос заглавие – „Събота пазар – що е то?”.