Почетен знак за проф. д-р Тодорка Цветкова

Akademichen s_MU
Трима нови професори и петима доценти в Медицинския университет

Грамота и Почетен знак връчи на проф. д-р Тодорка Цветкова ректорът на Медицинския университет – проф. д-р Мариана Мурджева, по време на тържествения Академичен съвет. Призовете отразяват признание за всеотдайността на проф. Цветкова, отговорността към професията, както и за вдъхновението, с което тя работи, посочват медиците.

Гордеем се, че проф. Цветкова е част от нашата академична общност, заявиха от ръководството на висшето учебно заведение.

По-рано, в дванайсетото  издание на Националната конференция по клинична лаборатория, проф. д-р Тодорка Цветкова беше удостоена с новоучредения от Управителния съвет на Българското дружество по клинична лаборатория почетен знак „Проф. Йордан Тодоров“. Тя получи плакет и сертификат за изключителен професионален и научен принос в развитието на Българската клинична лаборатория.

Тази награда е признание за цялостната й дейност като експерт по клинична лаборатория, за многогодишната й работа за издигане престижа на специалността като учебна, научна и диагностична дисциплина.

prof.Tsvetkova-320x340Проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн, завършва Медицинския университет – Пловдив, има призната специалност по клинична лаборатория и специализации в Германия, Русия, Финландия. Заемала е редица административни позиции: завеждащ университетска Централна клинична лаборатория, създател и ръководител на Катедра по клинична лаборатория; зам.-декан по учебната работа в Медицинския факултет на МУ – Пловдив; зам.-ректор по НИД на МУ – Пловдив, зам. главен редактор на сп. Folia Medica.

Трима нови професори и петима доценти защитиха придобитите академични длъжности в Медицинския университет – Пловдив. Дипломите им бяха връчени лично от проф. д-р Мариана Мурджева на тържествен Академичен съвет.

Новите професори са доц. д-р Диян Андонов Славчев – Протетична дентална медицина, доц. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова  – Протетична дентална медицина, и доц. д-р Анастасия Тренова – Неврология.

Петимата, които заеха кадемичната длъжност „доцент“, са д-р Венцеслав Джурков – Гастроентерология, д-р Стоян Новаков – Анатомия, хистология и цитология, д-р Надя Пенкова – Анатомия, хистология и цитология, д-р Димитър Шопов – Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, и Пламен Стоянов – Ботаника.

Двама души са защитили дисертации за образователна и научна степен „доктор на медицинските науки“ – д-р Ангел Марио Джамбов – Психиатрия, и доц. д-р Екатерина Витева-Велкова, дм, – Неврология.

Akademichen s_MU2

Дисертации за образователна и научна степен „доктор“ са защитили 21 души. Степента придобиха д-р Анета Петкова – Неврохирургия, д-р Елена Бояджиева – Терапевтична стоматология, д-р Христо Димитров – Обща  медицина, Радиана Стайнова – Фармакоикономика, д-р Мери Христамян-Цилев – Епидемиология, д-р Николай Николов – Терапевтична стоматология, Екатерина Райкова – Управление на здравните грижи, Елена Мерджанова – Управление на здравните грижи, д-р Анита Михайлова – Фармакология,  /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/, Валентина Лалова – Управление на здравните грижи, Елеонора Христова – Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, д-р Мина Данева – Ревматология, д-р Любомир Паунов – Обща хирургия, д-р Михаил Онов – Детска дентална медицина, д-р Страхил Страшилов – Обща хирургия, д-р Младен Мантарков – Психиатрия, д-р Младен Дойков – Урология, д-р Деница Сертева – Патологоанатомия и цитопатология, д-р Левена  Кирева – Обща  медицина, д-р Костадин Георгиев – Терапевтична дентална медицина, д-р Елена Даскалова – Анатомия, хистология и цитология.