Медицинският университет влезе в сайта на ACS

studenti_simulacionen1

Презокеанско признание за Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив оповестиха медиците. Центърът беше представен на сайта на ACS като образователна структура, внедряваща водещи технологии и програми в областта на симулационното медицинско обучение. Медицинският симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив е седмият Европейски акредитиран образователен институт към Американския колеж по хирургия (American College of Surgeons – ACS).

MSTC - priznanie

За последната година в Симулационния център са проведени няколко международнопризнати курса за обучители, а в края на 2019 г. се състоя и  третата Конференция по симулационно обучение в медицината, с широко международно признание. Повече информация може да бъде открита на https://www.facs.org/publications/newsletters/aei-quarterly/intl-jan2020/spotlight

Придобити нови симулатори за виртуална реалност в помощ на специалистите по уши-нос-гърло и по офталмология. Симулаторите предоставят уникални възможности за ендоназална синус-хирургия и витреоретинална хирургия.

Едно от най-значимите достижения представлява въвеждането в експлоатация на серия от ехографски симулатори  за образователните нужди на кардиолози, пулмолози, гастроентеролози, нефролози и специалисти по акушерство и гинекология. Наличието на напълно функционална ситуационна виртуална реалност със случаи в областта на гинекологията и диагностиката на пациенти с множествени органни травми прави изключително желано присъствието на студентите и специализантите в Симулационния център.

Предстои и стартирането на програма FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) за фокусирана ехографска оценка на травматични случаи. За информация и записване в курсовете на МСТЦ на МУ – Пловдив може да се използва линк към medsim.mu-plovdiv.bg.