УХТ отваря вратите за бъдещи първокурсници

uht

Ден на отворените врати организира Университетът по хранителни технологии. На 21 февруари от 11 ч. в аула „проф. Милен Бешков“, Ректорат, ще бъдат посрещнати желаещите да кандидатстват в унивреситета. Те ще имат възможност да се срещнат с преподаватели и да се запознаят със специалностите, от които се интересуват, както и да посетят учебните лаборатории и производствените бази.

Две предварителни сесии и една редовна влизат в кандидатстудентската кампания. Първите изпити – по математика или химия, са насрочени на 11 април. Заявление за явяване се подава от 1 до 10 април.

Втората възможност е на 6 юни. Заявления  ще се приемат между 1 и 5 юни.
Редовната сесия ще бъде през юли. От 16-и до 30-и юни се подават документи за участие в класиране по специалности за учебната 2020/2021 година, както и при желание за явяване на кандидатстудентски изпит. Датата и на двата конкурсни изпита е 2-и юли.

Кандидат-студентите подават документи за участие в изпити и класиране по специалности в УХТ, в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи (Приложение 1 от Справочника) и онлайн чрез интернет страницата на УХТ.

През предстоящата академична година ще се поднови чуждоезиковото обучение: в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на френски език специалност „Технология на ферментационните продукти“,  на английски език специалност „Туризъм“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.

В образователно-квалификационна степен „магистър“, на английски език, специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“.

За всички специалности в УХТ може да се кандидатства с държавния зрелостен изпит по български език и литература или по математика.

Балообразуването е сума от удвоената оценка от приемния изпит или от Държавния зрелостен изпит (взима се по-високата оценка).

За възпитаниците на професионалните гимназии, когато кандидатстват за специалност от същото професионално направление, което  са завършили, за балообразуване се взима средната оценка от Държавния изпит по теория и практика на специалността.

Университетът по хранителни технологии присъедини към в организираната от Министерството на образованието и науката кандидатстудентската кампания за представяне и рекламиране на българските висши училища в чужбина. Информационната кампания „Българското висше образование – достъпно, конкурентно и перспективно“ се проведе на 25 януари в Посолството на Р България в Мадрид. В периода 7-9 февруари УХТ ще участва в кандидатстудентска кампания в Ларнака, Кипър.

УХТ стартира и поредица участия в кандидатстудентски борси, които ще се проведат по предварително изготвен график в различни градове в страната. В някои от тях представители от браншовите съюзи и ще участват и фирми от хранително-вкусовата промишленост. Успоредно с това преподаватели от университета ще посетят училища с професионална насоченост хранителни технологии, техника, стопанско управление и туризъм.