Тренираха библиотечната реклама на семинар в НБ „Иван Вазов”

1

„Библиотечна реклама. Реклама на училищната библиотека“ – с това мото се състоя семинар  в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“.

Библиотекарите се запознаха със същността и видовете реклама, с нейните цели и задачи. Акцент бе поставен върху възможностите за реклама на училищната библиотека.

След теоретичното представяне на библиотечната реклама участниците  в семинара минаха към практическа работа по темата.Библиотечните специалисти работиха по групи за създаване на реклама за цялостната библиотечна дейност и отделно събитие, посочи Таня Пилева, методист в НБ „Иван Вазов“ Пловдив

Всяка група презентира собствен модел за реклама. Участниците дискутираха моделите.

2