Констатираха ефективен МУ – Пловдив

1

Успешната кандидатстудентска кампания, повишаване на компетенциите на академичния състав в работата с е-ресурси, развитието на високотехнологичните центрове, стимулиране на публикационната активност, надграждане на академичната инфраструктура маркират основните постижения на Медицинския университет – Пловдив  в новия мандат. Проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ, посочи, че постигнатите успехи са резултат от ефективното управление на предишното ръководство, оказало се стабилна основа за последващото надграждане.

Над 230 членове на Общото събрание на Медицинския университет участваха в проведеното електронно заседание съобразно противоепидемичните мерки в Република България.

Заседанието води чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, председател на Общото събрание на медиците. В отчета на академичното ръководство на МУ – Пловдив за периода от септември миналата година досега бяха очертани приоритетите, заложени в мандатната ректорска програма. Отчетени бяха постигнатите резултати в учебната и научноизследователската дейност, в следдипломното обучение, международното сътрудничество и проектите, университетско-болничната координация, управлението на качеството, човешките  ресурси, финансите, строителството, информационната инфраструктура, акредитациите и рейтинга, както и позицията на МУ – Пловдив в медийното пространство и връзките с обществеността през четиринайсетте месеца управление. Подчертана беше наложилата се в пандемията спешна реорганизация на академичната дейност, бързата мобилизация, въвеждането на електронни форми на обучение и on-line кандидатстудентска кампания за чужденци, като и в този аспект МУ – Пловдив бележи лидерство.

IMG_20200916_124929

Подкрепата от страна на академичната общност, студентите и външните партньори, както и мотивацията, убедеността и екипността на ректорското ръководство в Университета са предпоставка за постигане на целите и налагане на добрия имидж, посочват от ръководството на Медицинския университет.

Основните акценти на новите политики за развитие на академичната дейност са върху  съвместните програми с  други университети, участието в междууниверситетски мрежи и клъстери, развиване на дейността на Центровете за професионално обучение, електронно обучение и онлайн продължаващо обучение по дентална медицина в новите епидемични условия.

Медицинският университет е не само модерна инфраструктура, обновени сгради и съвременна апаратура.  Най-важното са хората, и то с академичен дух. Основното са дръзките идеи и силата да ги отстояваш, посочи проф. Мурджева.

Инж. Любозар Фратев, председател на Съвета на настоятелите на МУ – Пловдив, се присъедини към обсъждането на отчета и изрази своето уважение и признателност за постигнатото. От своя страна, проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, поздрави всички за постигнатите  резултати.