Демонстрират новости в Медицинския

1

Целта пред МСТЦ е да бъде авангарден

Третото поредно издание на конференция по симулационно обучение в медицината стартира в Пловдив. Световни специалисти демонстрират новости и показват високата квалитетика в областта. Тази година има по-широк спектър от демонстрации и семинари, а това позволява на участниците да придобиват знания и умения в интерактивни сесии. Форумът фокусира интереса на капацитети от цялата страна и от чужбина. Основните лектори са чужденци  – представители на академични институции и на фирми, които произвеждат силно интригуващите платформи за обучение, посочи проф. д-р Благой Маринов, директор на Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ).

2

Съвременната роля на симулацията в образованието и обучението на хирурзи, виртуалният пациент в клиничното образование, новите тенденции във виртуалната реалност за симулационно обучение по хирургия и предимствата да се превърнеш в Акредитиран образователен институт към Американския колеж по хирургия, бяха темите в първия ден от конференцията.

Медицинският симулационен тренировъчен център вече е сертифициран, подчерта проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет.

3

МСТЦ е единствената по рода си обучителна структура в областта на медицинското образование в България, като издържа ефективно всички проверки, посочват медиците Медицинският симулационен тренировъчен център получи най-високата степен – Комплексен образователен институт към Американския колеж по хирургия за период от 5 години. В Центъра се обучават не само представители на хирургичните специалности, но и лекари от много други специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастро-ентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, АГ-специалисти, педиатри. Разположен е на площ от над 1000 кв. метра. Има 12 учебни зали, две аудитории и 12 манекена с жизнени функции.  Те представляват истински кибернетични високотехнологични устройства, на които може да се моделира почти цялата спешна медицина.

Перспективите, които стоят пред бъдещото развитие на Центъра, са да бъде превърнат във водеща симулационна структура в България и региона и да заеме авторитетно позиция в международната общност на центровете, занимаващи се авангардни техники на медицинско преподаване.

3.1.