Софийският, УАСГ и Икономическият – Варна завладяха призовите места на математическата олимпиада, организирана от ФМИ

matematicheska olimpiada

Над 100 студенти от 14 български университета и 8 университета от чужбина ще участваха в Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ’2017). Факултетът по математика и информатика (ФМИ) при ПУ „Паисий Хилендарски“ организира голямото събитие.

 В три състезателни групи, диференцирани по специалности, се проведоха съревнованията в Националната студентска олимпиада по математика.

 Класирането по висши училища в първата състезателна група – Група А, е както следва: първо място за Софийския университет „Св. Климент Охридски“, второ място за Технически университет – София, трето място за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 В група Б на първо място е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, втори е Русенският университет „Ангел Кънчев“, а трети – Технически университет – Варна.

 Първото място в Група В зае Икономически университет – Варна, второто – СУ „Св. Климент Охридски“, а третото – Висшето училище по застраховане и финанси.

 ФМИ традиционно е домакин и съорганизатор на студентски и ученически състезания и олимпиади. Факултетът по математика и информатика е притегателен център за голям брой кандидат-студенти и обучава годишно над 2200 бакалаври, магистри и докторанти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. НСОМ’2017 е поредният празник на математиката за младите таланти от България и чужбина, посочи проф. д-р Антон Илиев, декан на ФМИ.