Проф. д-р Виктория Сарафян: Eнтусиазмът и опитът си дават среща за популяризиране на науката

Prof Sarafiian

Публична защита на научни обзори от студенти първокурсници се провежда в Медицинския университет – Пловдив. На утвърдилия се форум си дават среща ентусиазмът и опитът на студенти и преподаватели за популяризиране на науката, посочи проф. д-р Виктория Сарафян, зам.-ректор по научната дейност на  Медицинския университет.

Инициативата на екипа на катедра „Медицинска биология“ отваря  възможност пред студентите за разработка и защита на обзор по актуални биомедицински теми. В рамките на 5 минутна презентация участниците ще трябва да убедят публиката в умението си да разбират, анализират и обясняват биомедицинските проблеми едновременно на два езика – български и английски. Студентите от чуждоезиково обучение участват за пореден път и превръщат тази инициатива в мултинационален, научен и културен форум.

През тази година презентациите ще бъдат по теми  –  предмет на обучението на бъдещите медици като „Човек е това, с което се храни – приони/ГМО”, „Епигенетика – архитектура на клетъчното ядро”, „Микро РНК (миРНК) – малки РНК с големи функции”.