Наука и бизнес в партньорство за Националното меню

IMG_20200924_195947

Храната е важен компонент на културата, традиционният вкус – съвкупност от развитието на районите, смятат капацитети

Проектът „Национално меню“ е  инициатива на Министерството на туризма и Университета по хранителни технологии, а замисълът – превръщане на традиционната българска храна в привлекателен бранд на туристическия продукт.

Идеята възникна при посещението на вицепремиера и министър на туризма – Марияна Николова, с екип в УХТ през август, посочи проф. д-р Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии. Интегрират се усилията на научните среди и бизнеса, които оперират с тази материя, за да придобие тя максимална ефективност.

Срещата е начален етап в изграждането на атрактивен национален туристически продукт, който ще участва паралелно с останалите забележителности на България в рекламата на международно ниво. 

Представители на профилирани гимназии и средни училища, обучаващи в професионално направление „Туризъм“, от цялата страна участваха в работната среща по изпълнение на проект „Професионална селекция от традиционни български ястия и вина, обединени в „Национално меню“ в Университета по хранителни технологии днес. Към  събитието се присъединиха и експерти от браншовите организации – Националнен борд по туризъм, Българска асоциация на заведенията, Асоциация на сомелиерите в България, Българска хотелиерска ресторантьорска асоциация, Съвет по туризъм Пловдив, Кулинарна лаборатория-Пловдив, Българска асоциация на професионалните готвачи, представителите на Регионалните управления но образование към МОН, бизнес партньори и преподаватели от УХТ. 

Официални гости бяха зам.-министър на туризма Ирена Георгиева и Венелина Червенкова, началник-отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“. Според зам.-министър Георгиева България има уникален потенциал за развитие на винено-културния туризъм. Туристите в глобален мащаб заявяват в проучване, че храната и напитките са фактор при избора на дестинация. По-младите туристи, от поколението Z, са още по-мотивирани от възрастните да посетят определена дестинация, водени от интерес към локалната кухня. 

IMG_20200924_195919

Националното меню ще покаже средоточието на миналото чрез автентичните български кулинарни рецепти и настоящето чрез модерните технологии за производство. Проектът обединява усилията на научната общност – в лицето УХТ, на бъдещите майстори шеф-готвачи, възпитаниците на професионалните гимназии по туризъм, и на браншовите организации с подкрепата на Министерството на туризма, посочи Ирена Георгиева. Тя изрази увереност, че стикерът „Национално меню“, който предстои да бъде изработен, ще издигне престижа на заведението, което ще го носи.

Според доц. д-р Кремена Никовска, функционален декан по студентска и социална дейност на УХТ и координатор по проекта, храната е сред важните културни компоненти, а създаването на кулинарна карта, като част от туристическата инфраструктура на България, ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на българския туристически продукт. 

IMG_20200924_214024Традиционният български вкус е съвкупност от културно-историческото развитие на районите, конкретизира в етнокултурен аспект гл. ас. д-р Станко Станков, преподавател в катедра „Хранене и туризъм“, който модерира събитието в частта, предназначена за презентации от страна на училищата, обучаващи в направление „Туризъм“. 

В сформирания от УХТ екип участие вземат експерти от различни сфери на храненето и туризма с цел провеждане на обстоен анализ и оценка на характерните за отделните населени места типични храни и вина. Районирането в проекта е съобразено с националното туристическо разпределение и за концентрирано то насочване на туристите към уникалността на българския вкус. 

Кулинарната ни култура има огромен потенциал да опризнакости храненето като туристическа атракция с висока добавена стойност, на мнение са капацитетите в тематиката.