Медицинският разкрива „Софтуерно проектиране в медицината”

MU Auditoren komplex 2019

Трите медицински университета  – Пловдив, Варна, Плевен, и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) – София ще работят съвместно за създаването на хибридни образователни програми за инженерни специалисти с интегриращи базови знания по медицина в областта на софтуерното проектиране, администриране на медицинска техника и апаратура, както и по телемедицина, сочи официалният сайт на Медицинския университет – Пловдив. Навлизащата в диагностиката, лечението и мониторирането на заболяванията иновативна технологична медицинска апаратура налага адекватно подготвени инженерни кадри с компетенции при проектирането и поддръжката на софтуери.

memorandum

Хибридните магистърски специалности ще бъдат “Софтуерно проектиране в медицината” в МУ – Пловдив, “Компютърно администриране на медицински кадри и апаратура” в МУ – Варна и “Телемедицина” в МУ – Плевен.

Това са програми, в които медицинските университети участваме с най-високия капацитет, който имаме в определени специфични направления. Програмата, в която сме ние, изисква от бъдещите специалисти познания по медицина, позволяващи им по-компетентно да правят сервиза на апаратите, без които не можем. Всеки ден работим с такива информационни технологии в медицината и не може да си представим съвременната медицинска диагностика и съвременното лечение без тази апаратура, конкретизира проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет – Пловдив.

memorandum_rectori

Новите програми са насочени главно към инженери, които ще могат да придобият повече специализирани знания за медицинския сектор и апаратурата в него. Началото на обучението е планирано за академичната 2021/22 година, като предстои да се сформират работни групи, да бъдат направени учебни планове и да се изпълнят изискванията на Националната агенция по оценяване и акредитация.

Вчера в присъствието на министър Красимир Вълчев и при домакинството на ВУТП ректорът на ВУТП – проф. Миглена Темелкова, проф. Мурджева, проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен, и проф. д-р Дора Костадинова, директор на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ в МУ – Варна, подписаха меморандуми за обща дейност в разработването на интегрирани интердисциплинарни обучения на студенти в електронна среда.