26 отличници сред новите абсолвенти на Философско-историческия факултет

fif photo

125 абсолвенти на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се сдобиха с дипломите си. 

Сред завършващите 125 абсолвенти от 7 бакалавърски и 10 магистърски програми отличниците са 26. Церемонията бе открита от доц. д-р Валентин Петрусенко, зам.-декан на Философско-историческия факултет, а абсолвентите бяха приветствани от зам.-ректора доц. д-р Мария Стоянова и декана на ФИФ доц. д-р Красимира Кръстанова.

Завършващите положиха Галилеевата клетва, която е част от церемониите във висшите училища в Европа.