В Медицинския разговаряха за включването в европейска мрежа

sreshta_2910

Работна среща се състоя в Медицинския университет. Срещата бе насочена към възможностите за включване в Европейската мрежа на центровете за клинични изследвания по персонализирана медицина, лекарствени носители за прицелна терапия и биосензори – PatFINDER. Ректорът проф. д-р Мариана Мурджева, проф. Диляна Вичева, зам.-ректор МСПД и представител на УМБАЛ „Каспела“, проф. Анастас Баталов, зам.-ректор по учебно-болничната координация и представител на УМБАЛ „Каспела“, разговаряха с проф. Николай Желев – доктор хонорис кауза на МУ – Пловдив, преподавател в University of Dundee (UoD) – световен лидер в областта на фармацевтичните изследвания, и проф. Christine Leiper – изпълнителен директор на компания Onorach за клинични проучвания с лекарства, стволови клетки, биомаркери и нутрицевтици.

Проф. Christine Leiper, изпълнителен директор на Onorach, представи дейността и успехите на компанията. Той сподели опита си от финансирания проект PatFinder за разработвaне на софтуеър за събиране на информация за подходящи стационарни пациенти, обект на клинични проучвания. Това е електронна платформа с анонимизирани данни за пациенти с определени заболявания, които могат да бъдат статистически валидиран таргет за  включване в проучвания.

Проф. Николай Желев като „академичен предприемач“, който създава бизнес с цел комерсиализация на резултати от научноизследователска дейност, презентира как фармацевтичната индустрия прилага резултатите от научните изследвания за транслирането им в клиничната медицина. Проф. Желев даде допълнителни разяснения относно възможностите за създаването на стартиращи и спин-оф компании с участието на МУ – Пловдив.

Създаващите се контакти на учени-медици и биолози с компании, участващи за трансфер на технологии от науката към практиката, са основани на общ интерес и са в основата на стартирането на съвместни проекти и фирми за трансфер на резултати.

Проф. Мариана Мурджева изрази готовността на Медицински университет – Пловдив за научен и образователен обмен по споразумения, включително Еразъм+ програма и за клинични проучвания с включване на изследователи от наши университетски болници.