Студенти от няколко континента в рейтинга на Медицинския университет

studenti auditoriya

Засилен интерес беляза Деня на кандидат-студента, проведен в Медицинския университет – Пловдив. Бъдещите кандидат-студенти имаха възможността да се срещнат с председателите на изпитните комисии и председателя на техническата комисия, да получат информация как ще протече целият процес по кандидатстване и записване в МУ – Пловдив.

Кандидатите да следват в Медицинския университет бяха запознати, че висшето държавно училище е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация с една от най-високите оценки за висше учебно заведение в България, Това, от своя страна, е гаранция за високото качество на академичното преподаване и за стратегическото развитие на науката. Основан през 1945 година, Университетът е обучил над 43 000 български и чуждестранни студенти от 45 страни в Европа, Азия, Америка, Африка.

Сред предлаганите специалности за студенти са Медицина, Дентална медицина, Фармация (магистър) – редовно обучение, с изпити по биология и химия; Медицинска сестра, Акушерка (бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; Помощник фармацевт; Медицински лаборант; Рентгенов лаборант; Рехабилитатор; Зъботехник; Инструктор по хранене и безопасност на храните; Медицинска козметика (професионален бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; за специалността Зъботехник – и с изпит по скулптиране. Управление на здравните грижи (магистър и бакалавър) – редовно и задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение; Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (магистър) – задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт.

МУ – Пловдив първи сред висшите медицински училища промени коренно конкурсния изпит за прием при магистърските специалности. За трета поредна година приемните изпити са в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ. Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8-и до 11-и клас на СОУ, които обхващат материал от органичната и неорганичната химия. Запазва се въведеният преди пет години изпит по етика за бакалаври и професионални бакалаври. Издадени са: справочник на кандидат-студента, сборници с тестове за самоподготовка по биология и химия за 8-и, 9-и и 10-и клас и сборник с тестове за самоподготовка по СМОЗ.

Повече информация за КСК’2019 може да намерите на интернет страницата http://mu-plovdiv.bg/.

Студентският информационен център на МУ – Пловдив предоставя комплексни услуги по приема, записването и административното обслужване на български и чуждестранни студенти. От няколко години е възможно и кандидатстване онлайн.

Университетът осигурява качествено обучение на студентите, гаранция за което са отличната професионална подготовка на преподавателите и практически ориентираното обучение. Обновени са базата и учебните лаборатории. Студентите се обучават на една от най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и последно поколение микроскопи.

Симулационният тренировъчен център на МУ – Пловдив  е единственият по рода си медицински обучителен комплекс в България и е сред най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала.

МУ – Пловдив предоставя на своите студенти съвременни общежития и столове, модерна спортна база, както и рехабилитационни бази в планината и на морето.

               Дипломите, издавани от Университета, се признават във всички страни –членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Университетът е носител на наградата „Най-добър университет” от Европейската бизнес асамблея – Оксфорд и Академичния съвет на Клуба на ректорите на Европа, национална награда за цялостен принос в реализиране на най-голямата европейска програма за обучение „Учене през целия живот” и други рейтингови отличия.

Медицинският университет – Пловдив има Сертификат за качество ISO 9001:2008 и е определен за най-добрия университет в България в обучението по професионално направление „Медицина“ за 2018 година.