Финален срок за участие в националното състезание по БЕЛ

Paisii Hilendarski

Още един ден остава до крайния срок за записване за  Националното състезание по български език и литература за зрелостници, организирано от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Състезанието е на 3 февруари 2018 г. от 11:00 ч., а участието – безплатно.

Кандидатите може да се регистрират до 30 януари 2018 г. включително на следния линк: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/2017-registracia-za-s-stezanieto-po-bel-za-zrelostnici. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъдат обявени на 1 февруари 2018 г.

В деня на провеждането на състезанието участниците трябва да носят само личната си карта. Зрелостниците, които получат отлична оценка, ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в някоя от следните избрани от тях специалности: „Българска филология“, „Славистика“, „Български език и китайски език“, „Български език и руски език“, „Български език и френски език“, „Български език и италиански език“, „Български език и новогръцки език“, „Български език и турски език“, „Български език и история“, „Български език и испански език“, „Български език и немски език“, „Български език и гражданско образование“.

 При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която  ще получи зрелостникът на матурата – стига тя да е положителна, подчертават от Филологическия факултет. До 10 дни след провеждане на състезанието резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет: http://slovo.uni-plovdiv.net.

 Състезанието ще продължи 3 астрономически часа и ще се проведе в сградите на ПУ „Паисий Хилендарски“. Залите ще бъдат уточнени допълнително. Форматът му е много близък до държавния зрелостен изпит и кандидатите ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система.